Back to top

Aktualności

Ogłoszenia

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi będzie trwał od 3 do 24 lutego br.

Inne

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Inne

Osoby z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2020 roku mogą elektronicznie składać wnioski o dofinansowanie, zarówno do turnusów rehabilitacyjnych, jak i do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Inne

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT do rozliczenia za rok 2019 - można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Inne

Festiwal ma na celu popularyzacji piosenki dziecięcej i młodzieżowej, kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży, prezentację umiejętności artystycznych oraz promocję młodych wokalistów.

Inne

Celem kampanii społecznej ?Czyszczone kominy to mniejszy smog" jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem...

Inne

Plan funkcjonowania komunikacji miejskiej w dniach 23.12.2019 - 1.01.2020. Komunikacja Miasta i Gminy Kórnik

Inne

Serdecznie zapraszamy w dniu 06.12.2019 na badanie USG aorty brzusznej ZDROWA AORTA w Szpitalu Medicus Bonus w Środzie Wielkopolskiej.

Inne

Konkurs „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” ma na celu wyłanianie i promocję najlepszych produktów regionalnych i tradycyjnych oraz przetworów kulinarnych z terenu Powiatu Poznańskiego oraz nagradzanie i promowanie ich producentów.

Zebranie

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Stare

w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w salce przy remizie OSP w Kamionkach.
Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Wybór protokolanta.
5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
6. Fundusz sołecki 2019 - przedstawienia propozycji zmiany przeznaczenia środków oraz
głosowanie nad przesunięciem środków finansowych.
7. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Strony