Back to top

Aktualności

Ogłoszenia

W dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (ul. 20 Października 93)...

Ogłoszenia

Poznaj szczegóły o zasadach dofinansowania...

Ogłoszenia

Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r...

Inne

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest...

Ogłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje o planie funkcjonowania komunikacji miejskiej od 18-23 kwietnia...

Ogłoszenia

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w godzinach...

Ogłoszenia

Poznaj nowy podział obwodów do głosowania w miejscowości Kamionki...

Ogłoszenia

Pracownicy Fundacji Czyste Powietrze będą doradzać jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca i  termomodernizację domu...

Zebranie

Sołtys oraz Rada Sołecka Kamionkek przy Lesie zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa.

data: 29.03.2019, piątek, godzina 19:00

sala w Remizie OSP Kamionki (przy Rondzie)

Przedmiotem zebrania będzie omówienie spraw bieżących  oraz  najważniejszych inwestycji w naszym sołectwie

Zaprosiliśmy na zebranie burmistrza  Przemysława Pacholskiego wiceburmistrza Bronisława Dominiaka, który jest odpowiedzialny za sprawy inwestycyjne, oraz , kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego UM Kórnik Pana Tomasza Wojciechowskiego oraz Radnych z naszego okręgu.

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Północne

w dniu 2 kwietnia 2019r. o godz. 19.00 w remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
  6. Przedstawienie propozycji zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2019 z zadania „Przyłącze wodne na placu zabaw "Kamyczek"” na projekt wiaty piknikowej na Kamyczku wraz z przygotowaniem infrastruktury terenu.
  7. Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:

  1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Strony