Back to top

Aktualności

Inne

Szanowni sąsiedzi! W załączniku znajdziecie Państwo moją odpowiedź na pismo z Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik, które skierowano do sołtysów w "celu zdiagnozowanie potrzeb i opracowanie harmonogramu inwestycji w przedmiotowym zakresie na najbliższe lata". Podkreślam w nim przede wszystkim konieczność zmiany podejścia inwestycyjnego do miejscowości takich jak Kamionki. W mojej opinii gmina powinna przy planowaniu podziału budżetu inwestycyjnego kierować się wskaźnikami związanymi z wielkością miejscowości, ilością ulic, gęstością zasiedlenia itp. Szczegóły w załącznikach. Liczę, że Rada Miasta i Burmistrz są w stanie wypracować takie programy inwestycyjne, które wreszcie będą sukcesywnie zaspokajać potrzeby dynamicznie rozwijających się wsi. Dziś każda nowopowstała ulica tylko pogłębia rosnący deficyt inwestycyjny.

 

Zebranie

Rada sołecka spotkała się 28.02.2018.

Obecni: sołtyska Magdalena Kosakowska oraz członkowie RS: Maria Muszyńska, Hanna Prętka-Kulka, Helena Świdurska, Michał Adamiak, Damian Zawieja.
 

Impreza

Z powodu powrotu zimy, przenosimy wydarzenie na 25.03.2018.

Reszta bez zmian.

----------------------------

Szanowni Sąsiedzi,
w niedzielę 18 marca zapraszamy na pierwszy w 2018 roku rajd, oficjalnie otwierający sezon rowerowy.
Start godzina 14:00 – zbiórka na parkingu przy boisku Orlik.

 

Ogłoszenia

Każda udana zabawa musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo jej uczestnikom. Przebywając nad zbiornikami pokrytymi lodem, należy zachować szczególną ostrożność i pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód, jeżeli nie mamy pewności, że jest dostatecznie gruby i bezpieczny.

Inne

Pamiętacie konkurs Aviva - wiem, czym oddycham do którego zgłosiłam lokalizację czujnika jakości powietrza w Kamionkach w budynku przy remizie? Głosowaliśmy zawzięcie, ale niestety w ostatniej chwili znaleźliśmy się pod kreską 100 nagrodzonych lokalizacji. W związku z tym, że organizator przedłużył czas trwania konkursu a w pierwotnym dniu zakończenia bylismy w pierwszej setce, postanowiłam napisać reklamację.

Koncerty z okazji dnia kobiet
Ogłoszenia

Nie ma jak lata 20., lata 30. - 7 marca 2018 r. - godz. 18:00 - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

Inne

Szanowni Państwo!

Otrzymałam pismo z Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady MiG Kórnik. Z pisma wynika, że ma powstać program oświetleniowy dla wsi w gminie Kórnik. Zostałam poproszona, podobnie jak np. sołtys najmniejszej wsi w gminie, o wytypowanie "3 najistotniejszych inwestycji z zakresu oświetlenia drogowego, według hierarchii potrzeb społeczności sołectwa".

Zebranie

Szanowni mieszkańcy!

Przesyłam protokół z zebrania wiejskiego. Poprosiłam, żeby osobę protokołującą zebranie wyznaczył Burmistrz, zgodnie z paragrafem 12 punkt 6 Statutu Kamionek. Miałam nadzieję, że przed podpisaniem będę miała możliwość naniesienia w trybie zmian, swoich uwag do tego dokumentu. Niestety takiej możliwości mi odmówiono.

Inne

W odpowiedzi na mój wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa i fatalnego stanu przystanków autobusowych na ulicy Poznańskiej (wniosek o poprawę bezpieczeństwa - link), otrzymałam odpowiedź z UM w Kórniku. Z odpowiedzi wynika, że zlecony zostanie projekt utwardzenia 3 przystanków autobusowych na ulicy prowadzącej od ronda do Daszewic (lewa strona).

Jednocześnie informuję, że nadal w Kamionkach nie odbyło się WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA o co wnioskowałam w ubiegłym roku dwukrotnie. Komisja - wg słów burmistrza z zebrania wiejskiego - obradowała, ale niestety nie "w terenie".

Z poważaniem

Magdalena Kosakowska

sołtyska Kamionek

Strony