Back to top

Aktualności

Ogłoszenia

28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Izb Rolniczych...

Impreza

W najbliższą niedziele 21 lipca 2019  serdecznie  zapraszamy wszyskich na rajd rowerowy po Kamionkach. 
Trasa to ok 5 km wspólnie zwiedzimy wszystkie osiedla i poznamy rowerowe skróty pomiędzy osiedlami.
Rajd odbędzie się niezależnie od pogody. Zbiórka o godz 13:00 wiata przy Orliku.

Zapraszają Sołtyski i Rady sołeckie Kamionek.

Ogłoszenia

Rejestracja kandydatów odbędzie się ...

Ogłoszenia

W okresie od 20 czerwca do 1 września obowiązywać będzie letni rozkład jazdy...

Ogłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że od dnia 9 czerwca 2019 r. ...

Zebranie

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Stare

w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w sali przy remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
  6. Przedstawienie propozycji zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2019.
  7. Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.
Ogłoszenia

W wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe...

Ogłoszenia

W dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (ul. 20 Października 93)...

Ogłoszenia

Poznaj szczegóły o zasadach dofinansowania...

Ogłoszenia

Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r...

Strony