Back to top

Aktualności

Ogłoszenia

Rozkłady zaczną obowiązywać od dnia 09.03.2019 r...

Zebranie

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Kamionki Stare!

19.03.2019, wtorek, godzina 19:00

sala przy OSP Kamionki

Przedmiotem zebrania będzie przede wszystkim rozmowa i decyzje dotyczące najważniejszych inwestycji w naszym sołectwie, oraz omówienie spraw bieżących.

Zaprosiłam na zebranie wiceburmistrza BronisławaDominiaka, który jest odpowiedzialny za sprawy inwestycyjne, oraz Pana Tomasza Wojciechowskiego, kierownika Wydziału Planowania przestrzennego.

Plan zebrania:

 • Otwarcie zebrania.
 • Stwierdzenie ważności zebrania.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Wybór protokolanta.
 • Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 • Przedstawienie informacji przez Pana wiceburmistrza Bronisława Dominiaka nt. inwestycji gminnych w sołectwie Kamionki Stare w roku 2019.
 • Przedstawienie informacji przez Pana kierownika Tomasza Wojciechowskiego nt. procedowanych MPZP w sołectwie Kamionki Stare w roku 2019.
 • Dyskusja na temat inwestycji, które moga być zrealizowane w ramach budżetu sołeckiego w 2019.
 • Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zamknięcie zebrania.

Liczę na Państwa obecność i merytoryczną dyskusję!

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Kosakowska

sołtyska Kamionek Starych

Impreza

Zapraszam na pierwsze spotkanie warsztatowe podczas którego będziemy robić ekologiczne środki czystości do domu.

Dowiemy się szczegółów na temat ekologicznych produktów do sprzątania, poznamy składy chemiczne i właściwości produktów. Wykonamy: uniwersalną pastę do czyszczenia, preparat do mebli oraz płyn do mycia szyb/szkła.

 

Niedziela, godzina 17:00, sala przy OSP Kamionki.

Zapisy oraz szczegóły organizacyjne znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/events/614638868974586/

 

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych,

Magdalena Kosakowska

sołtyska Kamionek Starych

 

 

Ogłoszenia

Spotkanie Koła Szlachetnego Wieku,

wtorek 5.03 2019 godz. 15:00-17.00

Ogłoszenia

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2019 r o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie, ul. Poznańska 19 (gmina Dopiewo)...

Ogłoszenia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia...

Inne

W związku z zebraniami wiejskimi w kamioneckich sołectwach, publikujemy sprawozdania finansowe dotyczące wydatków z funduszu sołeckiego do podziału, oraz pozostałych wydatków, które wyodrębnione zostały w budżecie gminy do końca roku 2018.

 

Zebranie

Szanowni mieszkańcy Kamionek!

Już niedługo odbędą się zebrania wiejskie naszych trzech kamioneckich sołectw. Na zebraniach będziemy między innymi dokonywać wyboru sołtysów na kolejną, 5-letnią kadencję, rad sołeckich oraz zapoznamy się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu sołeckiego w roku 2018.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału a tych z Państwa, którzy macie wolę działań na rzecz naszej społeczności - do kandydowania na funkcję sołtysa, lub członka rady sołeckiej!

Wszystkie 3 zebrania odbedą się w sali przy OSP Kamionki.

Kamionki Stare 11.02.2019, godz. 19.00

Kamionki Przy Lesie 12.02.2019, godzina 19:00

Kamionki Północne 13.02.2019, godzina 19:00

Ogłoszenia

Uczestnictwo można zgłaszać w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kórniku...

Ogłoszenia

Tylko podmioty posiadające ogólonopolską rezerwację częstotliwości mogą używać wzmacniaczy...

Strony