Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Kamionki - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona w odległości 8 km na północny zachód od Kórnika. Jej nazwa pojawiła się po raz pierwszy w 1296 r. (wg niektórych w 1298 r.). Nazywano ją wówczas Kamenevicz, potem Kamieniewice. Obecna nazwa utrwaliła się w 1580 r. Najstarsza zachowana wzmianka dotyczy 1296 r., kiedy to biskup poznański Jan przeznaczył dziesięcinę z Kamionek na utrzymanie nowo erygowanej kolegiaty w pobliskiej Głuszynie. Od końca XIV w. właścicielami wsi byli Kamieniewscy, którzy przybrali swe nazwisko od nazwy dóbr, które posiadali. 

W 1637 r. Andrzej i Wawrzyniec Kamieniewscy sprzedali wieś Zygmuntowi Grudzińskiemu, wojewodzie kaliskiemu. Ustanowił on w 1638 r. specjalny fundusz dla ubogich, także z Kamionek. 

Z inwentarza sporządzonego w 1653 r., gdy dobra kórnickie przejmowała Katarzyna z Komorowskich Grudzińska w imieniu małoletniego syna Zygmunta, wynika, że we wsi mieszkali wówczas: rataje, zagrodnicy i komornicy. Istniały tu też wtedy karczma oraz kuźnia. 

W XVIII w. istniał w Kamionkach gościniec. W tym samym czasie Karol Breytkreytz z Borówieckich Olędrów wybudował na terenie wsi wiatrak, który służył zarówno jej mieszkańcom, jak gospodarzom z sąsiednich miejscowości.

W XIX w. Kamionki przeszły w ręce Dzieduszyckich jako wiano Pauliny z Działyńskich, córki Ksawerego, kiedy poślubiła Józefa Dzieduszyckiego, a następnie ich spadkobierców Czartoryskich. Taki stan utrzymał się do wybuchu drugiej wojny światowej. W 1882 r. władze pruskie zmieniły nazwę wsi na Steindorf. 

Na początku XX w. mieszkało tu 396 osób; przeważali Niemcy wyznania ewangelickiego (263 ewangelików i tylko 2 katolików). Polaków - katolików było 112.     

Obecnie Kamionki są największym sołectwem gminy. Zajmują 2095 ha powierzchni, z czego niemal 70% porastają lasy Drapałka. Pozostały teren jest użytkowany rolniczo, choć coraz więcej gruntów przeznacza się pod budownictwo jednorodzinne. Wieś zamieszkuje 3076 osób, a liczba mieszkańców wzrasta bardzo szybko (najszybciej w gminie) ze względu na migrację ludności z Poznania. W ostatnich latach trwała budowa kompleksu szkolnego i w 2015 roku odbył się pierwszy nabór uczniów. Jest to największa szkoła w gminie i w roku szkolnym 2016/2017 uczyło się w niej 655 dzieci w 26 oddziałach.

Walorem tej części gminy jest atrakcyjne środowisko przyrodnicze. Od południa do miejscowości przylega największy w gminie kompleks leśny, administrowany przez Nadleśnictwo Babki. Urozmaiceniem jest również dolina Głuszynki wraz z uchodzącą do niej Koplą. Wypływająca spod Kostrzyna Kopla płynie naturalnym obniżeniem terenu, tworząc malownicze meandry.
W pobliżu wsi rośnie głóg jednoszyjkowy o obwodzie 1,55 m i wysokości 10 m – uznany w 2001 roku za pomnik przyrody. W środkowej części wsi drewniany krzyż. 
 

Mapa: http://kornik.e-mapa.net/

Sołectwo Kamionki - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45
62-023 Kamionki

Tel.: 733 92 94 95
E-mail: parafiakamionki@gmail.com
www: http://mtkamionki.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty