Back to top

Zebranie wiejskie sołectwa Kamionki Przy Lesie 29.03.2019, piątek, godzina 19:00

Zebranie
Sołtys

Sołtys oraz Rada Sołecka Kamionkek przy Lesie zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa.

data: 29.03.2019, piątek, godzina 19:00

sala w Remizie OSP Kamionki (przy Rondzie)

Przedmiotem zebrania będzie omówienie spraw bieżących  oraz  najważniejszych inwestycji w naszym sołectwie

Zaprosiliśmy na zebranie burmistrza  Przemysława Pacholskiego wiceburmistrza Bronisława Dominiaka, który jest odpowiedzialny za sprawy inwestycyjne, oraz , kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego UM Kórnik Pana Tomasza Wojciechowskiego oraz Radnych z naszego okręgu.

Plan zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 6. Dyskusja na temat inwestycji, które moga być zrealizowane w ramach budżetu sołeckiego w 2019.
 7. Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
 8. Przedstawienie informacji przez Pana wiceburmistrza Bronisława Dominiaka nt. inwestycji gminnych w sołectwie Kamionki Przy Lesie w roku 2019.
 9. Przedstawienie informacji przez Pana kierownika Tomasza Wojciechowskiego nt. procedowanych MPZP i DWZ oraz planowanych dróg miedzyosiedlowych w sołectwie Kamionki Przy Lesie w roku 2019.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

Pozdrawiam serdecznie,

Liliana Wawrzyniak

sołtyska Kamionek Przy Lesie